نمایـه سـازی خودکـار- پی دی اف امروزه، با گسترش و توسعه اطلاعات الکترونیکى از یکسو و رشدسریع اطلاعات اینترنتى از سوى دیگر، بر حجم اطلاعات قـابل دستـرس افـزوده شـده است. بـراى دسترسپـذیرى اطلاعـات (چه به صـورت مـاشین خـوان و چـه به صـورت دستـى)،متخصصان اطلاع رسانى ناگزیرند از رایانه و برنامه هاى رایانه اى بهره گیرند. […]

نمایـه سـازی خودکـار امروزه، با گسترش و توسعه اطلاعات الکترونیکى از یکسو و رشدسریع اطلاعات اینترنتى از سوى دیگر، بر حجم اطلاعات قـابل دستـرس افـزوده شـده است. بـراى دسترسپـذیرى اطلاعـات (چه به صـورت مـاشین خـوان و چـه به صـورت دستـى)،متخصصان اطلاع رسانى ناگزیرند از رایانه و برنامه هاى رایانه اى بهره گیرند. تعاریف چندى براى […]

نما سازی ساختمان موارد زیر را می توان به عنوان دلایل  و اهداف اصلی نما سازی در ساختمانها نام برد : ۱- ظاهر ساختمان :زیبا ودلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمانو در نهایت دور نما منظره (View) مناسب و قابل قبول شهر یا محلی که ساختمان در آن واقع شده است. کاهش اتلاف انرژی […]

نما سازی ساختمان موارد زیر را می توان به عنوان دلایل  و اهداف اصلی نما سازی در ساختمانها نام برد : ۱- ظاهر ساختمان :زیبا ودلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمانو در نهایت دور نما منظره (View) مناسب و قابل قبول شهر یا محلی که ساختمان در آن واقع شده است. کاهش اتلاف انرژی […]

نشست ساختمان- پی دی اف نشت بیانگر پایین رفتن سازه بنا به دلایل فشردگی وتغییر شکلی است که در خاک زیر پی بوجود می آید.هر سازه اعم از ساختمان، دیواره مخزن سد، خیابان و امثالهم که بر روی خاک احداث شود،در اثر وزن خود تنشهایی درخاک ودر ترازهای مختلف زیر پی ایجاد می کند.این تنشها سبب […]

نشست ساختمان نشت بیانگر پایین رفتن سازه بنا به دلایل فشردگی وتغییر شکلی است که در خاک زیر پی بوجود می آید.هر سازه اعم از ساختمان، دیواره مخزن سد، خیابان و امثالهم که بر روی خاک احداث شود،در اثر وزن خود تنشهایی درخاک ودر ترازهای مختلف زیر پی ایجاد می کند.این تنشها سبب تغییر حجم خاک […]

کف کاذب- پی دی اف این نوع کف ها عموماً در سالنهای صنعتی و مراکز کامپیوتری و مخابراتی بکار می روند و هدف از بکارگیری آنها ایجاد یک پوشش مناسب جهت کابلهای برق و شبکه کامپیوتر می باشد و بعنوان کف های کاذبی که دائماً از محل خود جابجایی می شوند بکار می روند و […]

کف کاذب این نوع کف ها عموماً در سالنهای صنعتی و مراکز کامپیوتری و مخابراتی بکار می روند و هدف از بکارگیری آنها ایجاد یک پوشش مناسب جهت کابلهای برق و شبکه کامپیوتر می باشد و بعنوان کف های کاذبی که دائماً از محل خود جابجایی می شوند بکار می روند و عموماً سطح آنها […]

فضا در معماری- پی دی اف وابستگی انسان به فضا ، ریشه های عمیقی دارد . این دلبستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان ، جهت کسب مفهوم و فرمانروایی بر دنیای حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد . بشر بین خود و اشیاء رابطه ایجاد می کند . بدین معنی که وی خود […]

فضا در معماری وابستگی انسان به فضا ، ریشه های عمیقی دارد . این دلبستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان ، جهت کسب مفهوم و فرمانروایی بر دنیای حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد . بشر بین خود و اشیاء رابطه ایجاد می کند . بدین معنی که وی خود را به طریق […]

کانال تحقیق ,پایان نامه رایگان

برای مشاهده کانال ما....اینجا..👈👈 کلیک کنید