ماشین های تراشکاری-((پی دی اف-pdf)) ماشین های تراشکاری تراشکاری: تراشکاری عبارت است از شکل‌دهی فلزات به روش براده‌برداری با استفاده از ماشین تراشکاری. در این روش از شکل‌دهی فلزات، فلز که عمدتاً به شکل استوانه‌است (البته اشکال دیگر فلز نیز قابل استفاده‌است)، با قدرت و سرعت معین به چرخش در آمده و با حرکت تیغچه‌های […]

ماشین های تراشکاری- ((پاور پوینت-ptt)) ماشین های تراشکاری تراشکاری: تراشکاری عبارت است از شکل‌دهی فلزات به روش براده‌برداری با استفاده از ماشین تراشکاری. در این روش از شکل‌دهی فلزات، فلز که عمدتاً به شکل استوانه‌است (البته اشکال دیگر فلز نیز قابل استفاده‌است)، با قدرت و سرعت معین به چرخش در آمده و با حرکت تیغچه‌های […]

جوشکاری لیزری مواد-((پی دی اف-pdf)) جوشکاری لیزری مواد مقدمه : یکی از کاربردهای صنعتی لیزر ، جوشکاری مواد است . نتایج توسعه سریع تکنیک های جوشکاری لیزر و قبول کردن لیزر به عنوان یک فرآیند استاندارد برای اینکه مواد را تحت شرایط گوناگون صنعتی متصل نماید . طراحی اتصال و مطرح کردن مشخصات مکانیکی جوشکاری […]

جوشکاری لیزری مواد-((پاور پوینت-ptt)) جوشکاری لیزری مواد مقدمه : یکی از کاربردهای صنعتی لیزر ، جوشکاری مواد است . نتایج توسعه سریع تکنیک های جوشکاری لیزر و قبول کردن لیزر به عنوان یک فرآیند استاندارد برای اینکه مواد را تحت شرایط گوناگون صنعتی متصل نماید . طراحی اتصال و مطرح کردن مشخصات مکانیکی جوشکاری لیزر […]

جوشکاری-((پی دی اف-pdf)) جوشکاری فرآیند جوشکاری با برق: جوشکاری با تماس دادن نوک الکترود به قطعه کار و حفظ فاصله شروع می شود این عمل موجب تشکیل قوس وتولید حرارت حدود ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ خواهد شد.منبع ایجاد این قوس برق متناوب یا مستقیم است. خطر برق گرفتگی در حین جوشکاری : در حالات زیر امکان […]

جوشکاری-((پاور پوینت-ptt)) جوشکاری فرآیند جوشکاری با برق: جوشکاری با تماس دادن نوک الکترود به قطعه کار و حفظ فاصله شروع می شود این عمل موجب تشکیل قوس وتولید حرارت حدود ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ خواهد شد.منبع ایجاد این قوس برق متناوب یا مستقیم است. خطر برق گرفتگی در حین جوشکاری : در حالات زیر امکان پذیر […]

کانال تحقیق ,پایان نامه رایگان

برای مشاهده کانال ما....اینجا..👈👈 کلیک کنید